ศูนย์การแปลบางรัก
โทร 02-6543309, 088-8781015 , 086-3495441
  • th
  • แปลเอกสารแปลภาษา
  • แปลเอกสารแปลภาษา

แปลเอกสารแปลภาษา

BangRak Translation
 

เรามีแอพให้ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่

     


บริการของเรา

 

เรายินดีให้คำปรึกษาด้านการแปลเอกสารทุกชนิดโดยผู้มีประสบการณ์จริง กว่า 20 ปี พร้อมทั้งการตรวจสอบราคางานแปล และยินดีนำเสนอผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณา
เราคือที่ปรึกษาด้านงานแปลภาษาสำหรับคุณ


" BORDERLESS WORLD BY BANGRAK TRANSLATION"
โลกไร้พรมแดนโดยศูนย์การแปลบางรัก

ความรู้เกี่ยวกับงานแปลและเอกสารต่างประเทศ

 

 

VDO ถาม - ตอบ

 

COMPANY PROFILE

 

ศูนย์การแปลบางรัก

Bangrak Translation (ศูนย์การแปลบางรัก) บริการแปลเอกสารทุกชนิดกว่า 30 ภาษา โดยทีมนักแปลมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญ ด้านการแปลและมีประสบการณ์ในการแปลมานานกว่า 20 ปี เช่น แปลเอกสารด้านกฏหมาย เอกสารการแพทย์ เอกสารด้านวิศวกรรมทุกประเภท วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ ศาสนา การเงิน เอกสารด้านธุรกิจต่างๆ ฯลฯ รวมไปถึงรับแปลเอกสารราชการ เอกสารเพื่อขอวีซ่า เช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสมรส ใบหย่า ใบอุปการะบุตรเอกสารทางทหาร หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ พร้อมบริการรับรองคำแปลเอกสาร เช่น รับรองเอกสารกับกรมการกงสุล (กระทรวงการต่างประเทศ) รับรองเอกสารกับสถานทูตต่างๆ รับรองเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนกับศาลยุติธรรม (Certified by Translator of The Justice Court) และ ทนายความรับรองเอกสาร (Notary Public)

Bangrak Translation (ศูนย์การแปลบางรัก) มุ่งมั่นและตั้งใจผลิตงานแปลที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ด้วยราคาสมเหตุสมผล เราจึงเป็นที่ยอมรับ และไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเรายินดีให้คำปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภท

ในโลกปัจจุบัน เทคโนโลยีเจริญรุดหน้าไปไกล ทำให้ผู้คนทั่วโลกเข้าถึงกันได้ง่าย คงจะดีไม่น้อย ถ้าทุกคนพูดและสื่อสารภาษาเดียวกัน ดังนั้น Bangrak Translation (ศูนย์การแปลบางรัก) ตระหนักถึงปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างคนต่างชนชาติ เราจึงยินดีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อความเข้าใจระหว่างบุคคลต่างชาติต่างภาษาให้เข้าใจกันได้เป็นอย่างดี

 

 

ท่านสามารถชำระค่าบริการได้หลายช่องทาง ตามข้อมูลด้านล่างนี้

 

 

ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี

หสม. ศูนย์การแปลบางรัก (สำนักงานใหญ่)
190 ซอยจินดาถวิล ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0992003416406

กรณีมูลค่าการใช้บริการ เกิน 1,000 บาท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%

• การสั่งจ้างจะสมบูรณ์เมื่อได้รับหลักฐานการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อย
• กรณีจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ธรรมดา ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยใช้ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 3-4 วัน
• กรณีจัดส่งแบบ EMS ค่าจัดส่งเพิ่ม 100 บาท

*ภายหลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay in slip)
หรือ ส่งมาทาง E-mail : bangrak2012@gmail.com

บริการของเรา
บริการแปลภาษาอังกฤษ, แปลเอกสารแปลภาษา

ให้บริการแปลภาษาอังกฤษ เรามีทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาอังกฤษ

สอบถาม
บริการแปลภาษาเยอรมัน, แปลเอกสารแปลภาษา

งานแปลภาษาเยอรมันนั้น ได้เข้ามามีส่วนสำคัญกับหน่วยงานราชการ บริษัท และองค์กรที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับประเทศ ที่มีการใช้ภาษาเยอรมันในการติดต่อสื่อสาร

สอบถาม
บริการแปลภาษาฝรั่งเศส, แปลเอกสารแปลภาษา

ภาษาฝรั่งเศส เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก และเป็นภาษาที่มีความสวยงาม

สอบถาม
บริการแปลภาษาอิตาลี, แปลเอกสารแปลภาษา

มีประสบการณ์ในด้านงานแปล ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรองรับงานแปลของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย

สอบถาม
บริการแปลภาษาสเปน, แปลเอกสารแปลภาษา

ให้บริการแปลภาษาสเปน โดยทีมงานนักแปลชาวไทยและนักแปลเจ้าของภาษา ที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ทางด้านงานแปลภาษา

สอบถาม
บริการแปลภาษาฟินนิส (ฟินแลนด์), แปลเอกสารแปลภาษา

รับแปลภาษาฟินนิส (ฟินแลนด์) เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัท ห้างร้าน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

สอบถาม
บริการแปลภาษาเดนนิส (เดนมาร์ก), แปลเอกสารแปลภาษา

รับแปลภาษาเดนนิส (เดนมาร์ก) เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัท ห้างร้าน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

สอบถาม
บริการแปลภาษาโปรตุเกส, แปลเอกสารแปลภาษา

ทางเราใช้ทีมงานแปลจากเจ้าของภาษาที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านภาษาโปรตุเกส พร้อมทั้งมีประสบการณ์ทางด้านงานแปลมาโดยเฉพาะ

สอบถาม
บริการแปลภาษาดัช, แปลเอกสารแปลภาษา

ภาษาดัชในบางส่วนอาจมีความคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษ หรือภาษายุโรปอื่นๆ ทำให้ทางเราต้องใช้ความละเอียดในการคัดเลือกและสรรหาทีมงานนักแปล

สอบถาม
บริการแปลภาษาสวีดิช, แปลเอกสารแปลภาษา

บริการของเราครอบคลุมทั้งการแปลเอกสาร การตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร ล่ามและการฝึกอบรม

สอบถาม
บริการแปลภาษารัสเซีย, แปลเอกสารแปลภาษา

จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

สอบถาม
บริการแปลภาษานอร์เวย์, แปลเอกสารแปลภาษา

งานบริการของเราเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากคุณภาพของการให้บริการและผลงานแปลที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้งานแปลที่ตรงกับความต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์หลักของลูกค้าอย่างแท้จริง

สอบถาม
บริการแปลภาษาฮังกาเรียน, แปลเอกสารแปลภาษา

รับแปลภาษาฮังกาเรียน เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัท ห้างร้าน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

สอบถาม
บริการแปลภาษาโปแลนด์, แปลเอกสารแปลภาษา

บริการของเราครอบคลุมทั้งการแปลเอกสาร การตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร ล่ามและการฝึกอบรม

สอบถาม
บริการแปลภาษาฮิบรู, แปลเอกสารแปลภาษา

เพื่อให้ได้งานแปลที่ตรงกับความต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์หลักของลูกค้าอย่างแท้จริง

สอบถาม
บริการแปลภาษาเกาหลี, แปลเอกสารแปลภาษา

เราได้ทำการคัดเลือกทีมงานนักแปลภาษาเกาหลีที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านงานแปล มีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้ภาษา

สอบถาม
บริการแปลภาษาจีน, แปลเอกสารแปลภาษา

เพื่อให้งานแปลออกมามีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าที่มารับบริการจากเรา

สอบถาม
บริการแปลภาษาญี่ปุ่น, แปลเอกสารแปลภาษา

เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากในปัจจุบันนั้น ญี่ปุ่นถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ธุรกิจต่างๆ

สอบถาม
บริการแปลภาษามาเลเซีย, แปลเอกสารแปลภาษา

ให้บริการงานแปลภาษามาเลเซีย โดยนักแปลชาวไทยและนักแปลเจ้าของภาษา

สอบถาม
บริการแปลภาษาอินโดนีเซีย, แปลเอกสารแปลภาษา

งานแปลภาษาอินโดของเรา เป็นบริการเฉพาะทางมาก เราเลือกเฟ้นนักแปลภาษาอินโดที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความประสบการณ์

สอบถาม
การรับรอง
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
คุณสุภัชชา
ปีที่เข้าร่วม:
22 กันยายน 2560
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
ศูนย์การแปลบางรัก
สถานที่ตั้งบริษัท:
190 ซอยจินดาถวิล ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 10500
ประเทศ/เขต:
ไทย, กรุงเทพมหานคร
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
ศูนย์การแปลบางรัก
ผู้ติดต่อ:
คุณสุภัชชา
ที่อยู่:
190 ซอยจินดาถวิล ถ.สี่พระยา
ตำบล:
แขวงมหาพฤฒาราม
อำเภอ/เขต:
เขตบางรัก
จังหวัด:
กรุงเทพมหานคร
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
10500
โทรศัพท์:
02-6543309
มือถือ:
088-8781015
086-3495441
อีเมล์:
bangrak2012@gmail.com
supatcha.wwt@gmail.com
patcha.wwt@gmail.com
ไลน์ไอดี: